All posts by uhnila_malina

Koloběžky

IMG_20140811_114815

Někdy v průběhu minulého letního semestru jsem si začal pohrávat s myšlenkou na stavbu jednoduché a levné elektrické koloběžky, která by trochu urychlila cestování po Ostravě.  Shodou okolností asi o měsíc později přišel pan docent Horák s návrhem, že bychom měli stavět elektrické kola. Prezentoval jsem mu tedy svůj záměr a přibližně po týdenní diskuzi byla připuštěna možnost stavět koloběžky. Continue reading

Takhle NE #1

Inicializace portu procesoru „DDRC |= (143<<PC0); “ – Z takovéto inicializace je všem „hned jasné“ co se stane a co se kam nastaví. Podobný systém zápisu je v pořádku v případě že nastavujeme například předděličku časovače nebo nějakou podobnou vlastnost, která je typicky v datasheetu shrnuta v jedné tabulce, v tomto případě je však zápis značně nepřehledný. Problematické je jednak převádění čísla 143 na binární hodnotu a také poměrně komplikovaná editace tohoto čísla. Navíc, když už někdo používá takto realizovanénastavení, je zbytečné přidávat ještě bitový posun, jelikož PC0 je u ATmeg definováno jako makro pro číslo 0 (slovně nula).