All posts by Jan Dedek

Jak jsme nejeli na Erasmus pro mladé podnikatele

Minule jsem dlouze popisoval několikaměsíční zkušenosti s programem Erasmus+. Když už bylo víceméně zřejmé, že Erasmus+ nevyjde, díky systému, ale hlavně kvůli tomu, že „profáci z Finska neměli zájem“, poohlíželi jsme se po dalších možnostech výjezdu. Doc. Jan Žídek nám doporučil obrátit se na JUDr. Vráželovou. To vše dne 9. 11. 2016. Tím se roztočil ještě intenzivnější kolotoč mailů, telefonu a hlavně byrokracie, ve kterém bylo zapojeno několik desítek lidí. Continue reading

Druhá cesta do Prahy s Nissanem Leaf VŠB-Technické univerzity Ostrava

Možná se poctivý čtenář našeho blogu ptá, proč dokumentovat něco podruhé, ale pověstné „S jídlem roste chuť“ se promítá i do naší technické praxe, a tedy i do měření a řízení. Nepřišlo nám tedy špatné po hromadě zkušeností s provozem fakultního elektromobilu zopakovat podzimní jízdu do Prahy. Právě o řízení šlo. Elektromobil Nissan Leaf 24KWh v základní konfiguraci s přímotopem místo tepelného čerpadla a absencí tempomatu je totiž velmi náročný na zkušenosti v řízení v zimních měsících. Continue reading

RTO bourá mýty, aneb elektromobilem tam a zase zpátky

Nabíječka u Humpolce

Nissan Leaf

Ve čtvrtek 8.zaří 2016 se na letišti v Milovicích u Prahy konala prezentační a náborová akce firmy Valeo. Samotná akce byla velmi zajímavá, odkrývala nové technologie v robotizaci či automatizaci vozidel a nebýt podepsané mlčenlivosti vedla by na samostatný článek. Aby se ale dalo spojit příjemné s ještě příjemnějším a užitečným, rozhodli jsme se použít pro dopravu katedrální elektromobil. Pro tyto účely nám byl s drobným úšklebkem zapůjčen Nissan Leaf Asentra s 24kWh baterií, který byl dlouhodobě užíván Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské. Nikdo, kdo se během dlouhého byrokratického řetězu vyřizování cesty setkal s naším záměrem, si neodpustil obdiv na adresu naší odvahy. Ti důvtipnější si s námi v rychlosti vyřizovali všechny resty, protože nevěřili v náš návrat v tomto pracovním týdnu. Continue reading

Windrider

Windrider je můj první samostatný počin, i když pochopitelně s veškerou mentální pomocí celého RTO. Nemá tedy žádný vzor a zpracováván je čistě podle úvah autora. Geometrie celého robotu je navržena tak, aby mohl projíždět ostré zatáčky s poloměrem pět centimetrů, čili jeho doménou jsou technické tratě. Continue reading

RTO prezentuje činnost dětem

Kuba prezentátorO prázdninách bylo RTO požádáno, aby prezentovalo svou činnost v rámci prototypové laboratoře RC112 dětem z příměstských táborů. Celkem se u nás ve třech turnusech vystřídalo několik desítek dětí ve věku 7 – 14 let v doprovodu vedoucích. Naším úkolem bylo zábavnou a srozumitelnou formou oslovit děti, a když se to tak vezme do důsledků, tak jim i ukázat techniku a namotivovat je pro tuto životní dráhu technika. Continue reading