Asides

Takhle NE #1

Inicializace portu procesoru „DDRC |= (143<<PC0); “ – Z takovéto inicializace je všem „hned jasné“ co se stane a co se kam nastaví. Podobný systém zápisu je v pořádku v případě že nastavujeme například předděličku časovače nebo nějakou podobnou vlastnost, která je typicky v datasheetu shrnuta v jedné tabulce, v tomto případě je však zápis značně nepřehledný. Problematické je jednak převádění čísla 143 na binární hodnotu a také poměrně komplikovaná editace tohoto čísla. Navíc, když už někdo používá takto realizovanénastavení, je zbytečné přidávat ještě bitový posun, jelikož PC0 je u ATmeg definováno jako makro pro číslo 0 (slovně nula).